Soulhealing


Soulhealing is een unieke combinatie van Energiehealing en de reis van de Ziel door Vorige Levens en het Leven tussen Levens. De reis naar een vorig leven en het bezoek aan de wereld van de ziel worden begeleid door Lowie de Bie. Jany Kuil heelt tegelijkertijd je energieveld en je chakra's en helpt bij het loslaten van belemmerende energieën uit dit en/of een vorig leven.Ook de heling die door Gidsen en Helpers in het Leven tussen Levens wordt gegeven, wordt hierdoor intensief ondersteund.
Soulhealing zorgt voor een harmonische integratie van energieën uit vorige levens, de wereld van de Ziel en ons huidige bestaan.

Alles is Energie

Materie, massa is Energie. Dat heeft Einstein bewezen. Maar ook gevoelens en gedachten zijn energie. Niet tast- of zichtbaar, maar wel waarneembaar. Niemand kan immers ontkennen dat gevoelens als Angst, Liefde, Woede, Verdriet waarneembaar zijn.
En wat waarneembaar is, bestaat!

Energie uit het verleden

Alles wat wij doen, zijn, denken, voelen is energie. Een deel is puur van ons zelf, dat noemen we ons WEZEN. Maar heel veel komt uit andere bronnen. Uit dit leven, vooral uit onze jeugd. Maar ook uit vorige levens. En jammer genoeg zijn dat niet alleen onze talenten en mooie herinneringen. Vaak zijn het ook traumatische, ervaringen gebeurtenissen, klachten (zelfs lichamelijk) en gevoelens die als een schaduw met onze Ziel meereizen van leven naar leven.

Energie uit de wereld van de Ziel

Wanneer wij overlijden beleeft de ziel in de meeste gevallen een Leven tussen Levens. In deze wereld van de Ziel kunnen wij onze gids(en) ontmoeten, vindt heling plaats en verkrijgen wij inzicht over doel en pad in het leven van nu. Ook deze energie dragen wij vanaf de geboorte met ons mee.

Energie uit andere werelden

Wij leven niet alleen in de wereld die met onze vijf zintuigen wordt waargenomen. Wij zijn omgeven door talloze paralelle werelden van waaruit een stroom van energie ons leven beïnvloedt. Gelukkig voorzien deze werelden ons vaak van Kracht, Licht en Inspiratie. Maar dikwijls zijn hier ook duistere en vijandige krachten aan het werk.

 

 

 

 

Energie van anderen

Wij worden niet alleen beïnvloed door zielen, entiteiten en energieën om ons heen, ook mensen en andere levende wezens laten ons energieveld niet onberoerd. Soms bepalen zij zelfs het grootste deel van hoe wij ons voelen en gedragen.

Een smeltkroes van energieën

Is het vreemd om naar ons zelf te kijken als een smeltkroes van energieën? Een alchemistisch vat waarin een groot aantal elementen een reactie met elkaar aangaan? Waarbij slechts zelden maar één oorzaak de hoofdrol speelt? Nee, ons Leven laat zien hoe ingewikkeld dit spel van krachten is.

Een geïntegreerde benadering

Zo'n complex systeem van energieën vraagt om een aanpak waarbij alle invloeden aan bod komen. Het liefst samen, tegelijkertijd en geïntegreerd.

Soulhealing, een unieke aanpak

Jany en Lowie werken sinds geruime tijd samen en ontwikkelden een uniek consult. Lowie begeleidt je tijdens een reis door vorige levens en het Leven tussen Levens. Ook brengt hij je in contact met de energieën uit andere werelden (helpers, ongenode gasten, aanhechtingen) en helpt hij je om je van negatieve invloeden te bevrijden.
Tegelijkertijd werkt Jany met je enegieveld, je aura en je chakra's. Zij voelt wat daar gebeurt, opent kanalen en verwijdert negatieve energie. Met positieve energie en Licht wordt de helende kracht van het totale consult enorm gestimuleerd.
Als afronding geeft Jany een chakra-balans massage waardoor het hele proces harmonisch wordt afgesloten en je meer in balans naar huis gaat.

De resultaten

De resultaten zijn zeer positief en soms verbluffend. Evenals de reacties van mensen die Soulhealing hebben beleefd. Die waren zonder uitzondering zeer lovend.

Een Soulhealing-consult

Een Soulhealing duurt gemiddeld 2,5 tot 3,5 uur. Omdat wij er zoveel mogelijk bekendheid aan willen geven (en veel mensen willen helpen) zijn de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Deze website is helemaal gewijd aan soulhealing:

www.soulhealing.nl