The Reconnection


Oorspronkelijk waren de acupunctuurlijnen of de meridianen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt.

Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

The Reconnection brengt “nieuwe” axiatonale lijnen aan die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Deze lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde paralleldimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijk lichaam.

The Reconnection brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe.

 

Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor reïntegratie van de “snaren”. Dit zijn zich tegelijkertijd voordoende parallele dimensies van de werkelijkheid.

De intentie van the Reconnection is om ons helemaal terug te brengen in onze inherente verbinding met het Universum. Dit gebeurt door middel van een twee sessies durende ervaring. De sessies dienen twee dagen na elkaar of met twee dagen ertussen plaats te vinden.

The Reconnection is iets dat je één keer in je leven doet. Het is een bijzondere levensveranderende ervaring waar je heel bewust voor kiest.

 


The Reconnection kost in alle landen van de wereld 333,- in de plaatselijke munteenheid.